MTB Assen – De Vereniging

MTB Assen maakt deel uit van het Regionaal Wielercentrum Assen. Met een uitdagend technisch trainingsparcours op het centrum en een eigen mountainbikeroute op recreatieterrein Baggelhuizerplas mag je MTB Assen bestempelen als de mountainbikevereniging van Assen en omgeving.

 

Om de vereniging draaiende te houden hebben we daarom een goede organisatie nodig. Naast het bestuur zorgen tal van commissies en vrijwilligers er wekelijks voor dat al onze leden op een leuke manier kunnen genieten van het mountainbiken op recreatief en wedstrijdniveau.

BESTUUR

Marco Swenne

Voorzitter

Miranda Hagenouw

Secretaris

Bert Speelman

Penningmeester

ALGEMENE BESTUURSLEDEN

Jan de Vries
Anniek Struik
Anton Eissens

COMMISSIES

Jeugdcommissie

Alles wat een jeugdlid aangaat is de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. Deze commissie heeft als kerntaak het op peil houden van de kwaliteit van trainingen en het behouden van plezier bij de jeugd.

 

De jeugdcommissie draagt zorg voor de jeugdtrainingen, zowel wekelijks als de trainingen voor wedstrijdjeugd en het opleiden van trainers. Daarnaast valt ook de organisatie van jaarlijkse jeugdactiviteiten in het takenpakket van deze commissie.

Sponsorcommissie

Evenementencommissie

Het organiseren van activiteiten en evenementen voor mountainbikers van buiten de vereniging als het werven en binden van leden binnen de club. Dat is het doel van de Evenementen & activiteitencommissie.

 

Deze commissie draagt zorg voor het organiseren van toertochten en het ontwikkelen en organiseren van clubactiviteiten.

PR & Media

De Media & PR commissie draagt zorg voor alle informatievoorzieningen van MTB Assen. Zo beheert de commissie de website en de social media kanalen en staat de commissie in nauw contact met de andere commissies.

 

Wanneer het bestuur of commissies informatie via media naar buiten willen brengen, dan zorgt de Media & PR Commissie ervoor dat dit op een juiste manier gebeurt.

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie organiseert alle wedstrijden die onder de vlag van MTB Assen worden gehouden.

 

Ook verzorgt de commissie de coördinatie van overige wedstrijd- en prestatiesport gerelateerde activiteiten zoals de training voor volwassenen.

Technische Commissie

De parcoursen van MTB Assen in een juiste conditie houden en het aanleggen van nieuwe parcoursen. Dat is de taak van de technische commissie.

 

Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor het onderhouden van alle materialen waarover de club beschikt.

Vrijwilligerscommissie

De Vrijwilligerscommissie is er voor elke vrijwilliger onder de vlag van MTB Assen. De commissie onderhoudt contacten met actieve vrijwilligers en werft nieuwe vrijwilligers voor activiteiten binnen de vereniging.

 

De vrijwilligerscommissie faciliteert de hele vereniging op vraag. Andere commissies kunnen dus een beroep doen op de commissie wanneer zij een inzet van vrijwilligers denken nodig te hebben.

VRIJWILLIGERS

Na de ALV 2018 is het vrijwilligersbeleid: Contributie in Tijd in werking getreden. Dit betekent dat vanaf het verenigingsjaar 2018 van alle leden vanaf 16 jaar en van ouders van jeugdleden tot 16 jaar een inspanningsverplichting voor vrijwilligerswerk van minimaal 5 uur per jaar wordt verwacht.

 

Voor MTB Assen is de definitie van “Een vereniging”: Een verzameling van mensen, die iets voor elkaar wil betekenen. Dit kan op vele gebieden zijn, zoals het geven van training, het verzorgen van kantinediensten, helpen bij parcoursonderhoud en evenementen, vormgeven en uitvoeren van beleid in kaderfuncties en nog veel meer. MTB Assen heeft 400 unieke leden en we vragen alle leden om een steentje van minimaal 5 uur per jaar bij te dragen.

Voor de planningen van de vrijwilligersinzetten maken wij gebruik van de online-tool inzetrooster.nl en onze secretaris beheert deze tool. De online-tool wordt gevuld door de secretaris en of de commissies. Zij zorgen er ook voor dat de commissies voorzien worden van de aangemelde vrijwilligers. De betreffende commissie zorgt voor een duidelijk draaiboek en dat krijg je kort van tevoren. Vragen kunnen gesteld worden via info@mtbassen.nl.

Lees het complete beleidsplan
lichtgrijs-footergrijs